Новини

Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний вчитель. Він – успішний вчитель і фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.

  Саме  підготовці  вчителя, який  прийде   навчати  першокласників в 2018-2019 навчальному році було  присвячене засідання  районної  Школи  вчителя 1 класу.

25 вчителів  початкових класів  закладів освіти  Прилуцького району   готові  опановувати, вивчати, апробовувати  положення Концепції  Нової української школи.

 Завідувач РМК  Тарасенко А.В. ознайомила  присутніх з положеннями «Закону  про освіту», який набув  чинності з вересня 2017 р. та положеннями Проекту Стандарту початкової школи.

Що повинен вміти робити вчитель, щоб якісно організувати навчально-виховний процес за новим Державним стандартом початкової загальної освіти?

  1. Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти.
  2. Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи.
  3. Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм.
  4. Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу та ефективно його застосовувати.

  Як реалізувати  ці завдання та вміти формулювати  загальні та конкретні очікувані результати навчання розповіла методист РМК  Назарова К.І.

У лютому 2018 року в Україні розпочнеться підготовка педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Всі вчителі початкових класів закладів  району пройшли реєстрацію на онлайн-курс EdEra. Маємо надію,що всі завдання за  модулями  будуть   вчасно і успішно  виконані.

1клас01

1клас02

1клас03

1клас05

1клас06